سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
برگزیدگان دوسالانه دوم
بخش تذهيب
 مريم لباني مطلق - فريدون فخري جوقان - مرضيه مينايي فرد
 
برگزيده ويژه دبيرخانه
رامين مرآتي
 
بخش گرايشهاي نوين
فريدون فخري جوقان
 
بخش تشعير
سيدمجيد قاسمي
ايوب جوانكار فومني
 
بخش گل و مرغ
زهرا نامور
فريناز فرهنگي راد
دلارام فقاني
 
بخش جنبي
حسن احسن
 
بخش مقالات پژوهشي
كيانوش معتقدي
مهناز شايسته فر
مريم قندهاريون
مهلت دریافت آثار
روز ساعت دقیقه ثانیه


پیوندها

کانال تلگرام دوسالانه

 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان