سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
فصلهای مسابقه
بخش های مسابقه :

بخش اول : تذهیب ، تشعیر ،گل و بوته - گل و مرغ 
بخش دوم : طراحی نقوش اسلامی کاربردی ، طراحی کاشی سنتی ، طراحی فرش ، طراحی کامل آرایه های قرآن (تک رنگ )
 

 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان