سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
فصلهای مسابقه

  تذهیب
تذهیب : شمسه / صفحه دعای شروع و ختم قرآن / صفحات افتتاح / حاشیه صفحات / صفحات تزئینی
مثنی سازی : نقل عین به عین یک اثر تذهیب با اولویت آثار دوره های تیموری و صفوی

 تشعیر
نقوش نباتی : جلد / حاشیه
نقوش جانوری
 
گل و بوته – گل و مرغ
لاکی
آبرنگی
مثنی سازی : نقل عین به عین یک اثر لاکی یا آبرنگی

نگارگری مذهبی با موضوعات قرآنی و زندگی حضرت امام رضا (ع)
شیوه مکاتب گذشته
شیوه معاصر
مثنی سازی : نقل عین به عین یک اثر نگارگری با اولویت آثار دوره های تیموری و صفوی
مهلت دریافت آثار
روز ساعت دقیقه ثانیه


پیوندها

کانال تلگرام دوسالانه

 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان