سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
جدیدترین رویدادها
  شيوه تبديل ابعاد طولی و عرضی فرش به گره
محاسبه تعداد خفت و رج نقشه فرش يا فرش
۱۳۹۷/۶/۲۵ :تاريخ

  کارگاه «تفکیک دو گردش اسلیمی و ختایی در فضای حاشیه فرش» در نگارخانه رضوان برگزار شد
کارگاه آموزشی «تفکیک دو گردش اسلیمی و ختایی در فضای حاشیه فرش» در حاشیه برگزاری ششمین دوسالانه «تذهیب‌های قرآنی و طراحی نقوش اسلامی کاربردی» در نگارخانه رضوان مشهد برپا شد.
۱۳۹۷/۶/۲۴ :تاريخ

  اولین کارگاه آموزشی دو سالانه تذهیب های قرآنی برگزار می شود
نخستین کارگاه از سلسله کارگاه های آموزشی ششمین دوسالانه تذهیب های قرآنی پنج شنبه 22 شهریور ماه برگزار می شود .
۱۳۹۷/۶/۲۰ :تاريخ

  فراخوان ششمین دوسالانه تذهیب های قرآنی و طراحی نقوش اسلامی کاربردی منتشر شد
در این فراخوان آمده است...
۱۳۹۷/۵/۳۰ :تاريخ

  دبیرخانه ششمین دوسالانه تذهیب های قرآنی آغاز به کار کرد
دبیرخانه ششمین دوسالانه تذهیب‌های قرآنی با برگزاری نشست خبری کار خود را آغاز کرد .
۱۳۹۷/۵/۳۰ :تاريخ
بسته های آموزشی


 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان