سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
داوران پنجمین دوسالانه تذهیب های قرآنی
رئیس هیئت داوران
 سید محمد مجتبی حسینی
 
 
 
 داوران بخش تذهیب و تشعیر
 مجید فدائیان ، طاهر نبی زاده ، حسین تنکابنی
 
 
 
 
داوران بخش گل و مرغ و نگارگری
 اردشیر مجرد تاکستانی،سید عبدالمجید شریف زاده،مهرزمان فخار منفرد
رضا یساولی ، رضا مهدوی
 
 

 معیارهای داوری
 
طراحی ، خلاقیت ، تکنیک های اجرایی ، استفاده از کاغذ دست ساز و رنگ های طبیعی، قطعه بندی و نحوه ارائه اثر ،رعایت سنت های حاکم بر تذهیب ، تشعیر ، گل و مرغ ، نگارگری در مکاتب هنری
مهلت دریافت آثار
روز ساعت دقیقه ثانیه


پیوندها

کانال تلگرام دوسالانه

 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان