سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
درباره دبیرخانه
 

 هـوالجـمیل

مؤسسه آفرينش‌هاي آستان‌قدس ‌رضوي كه قريب به دو دهه در جهت حفظ، صيانت و اعتلاي هنر اسلامي و ايراني سابقه فعاليت دارد، در راستاي اهداف عاليه و چشم انداز خود و با عنايت به لزوم حفظ هنرهاي اصيل ايراني و اسلامي به ويژه بازشناسي آثار و مفاخر موجود در آستان قدس رضوي از سال 1387 اقدام به برگزاري دوسالانه ملي تذهيب‌هاي قرآني نموده است.  اين دوسالانه كه ششمین دورة خود را از منظر چشم اهل فرهنگ و هنر مي‌گذراند، تلاش دارد تا به پشتوانه تعامل گسترده بااستادان و هنرمندان و باعنايت به گنجينه عظيم مخطوطات و قرآن‌هاي نفيس موجود در مجموعه كتابخانه و موزه آستان قدس رضوي در جهت احياء مكاتب قديم و سياق پيشينيان گام برداشته و دريچه‌هاي نويني را به روي اين هنر مقدس بگشايد.

دبيرخانه دائمي اين دوسالانه همه هنرمندان،استادان‌ و ارادتمندان به ساحت قرآن را به مشاركت و تعامل در اين رويداد هنري در راستاي حفظ و اعتلاي فرهنگ و هنر اسلامي و ايراني فرا مي‌خواند.
 
 دبیردوسالانه و مدیرعامل موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی :محمد علی چمی گو
 
 دبیراجرایی و معاون هنری موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی : مهدی سیم ریز
 
 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان