سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
دریافت آثار تهرانی های در موزه ملک

 دریافت آثار تهرانی های در موزه ملک
دبیرخانه ششمین دوسالانه تذهیب های قرآنی در راستای همکاری با هنرمندان شرکت کننده در این دوسالانه ، دبیرخانه موقت جهت دریافت آثار هنرمندان استان تهران در موزه ملک تشکیل می دهد .
این دبیرخانه فردا دو شنبه ، 19 آذر از ساعت 9 الی 15 آثار شرکت کنندگان در این دوسالانه را دریافت می نماید .
تاريخ: ۱۳۹۷/۹/۱۸
 
 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان