سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
نقش مصحف ؛ در نگارخانه رضوان

 نقش مصحف ؛ در نگارخانه رضوان
نگاره های قرآنی امیرحسین آقا میری با عنوان " نقش مصحف " در نگارخانه رضوان به نمایش گذاشته خواهد شد . گشایش نمایشگاه شنبه 23 اردیبهشت 96ساعت 17 و بازدید از نمایشگاه تا 4 خرداد ادامه خواهد داشت. همچنین نشست تخصصی با عنوان " ایده پردازی و طراحی در نگاره های قرآنی " با حضور این هنرمند نگارگر در روز یکشنبه 24 اردیبهشت ساعت 17 برگزار خواهد شد. لازم ذکر است امیرحسین آقامیری در بخش نگارگری مذهبی شیوه معاصر ، پنجمین دوسالانه تذهیب های قرآنی جایزه ویژه دبیرخانه را دریافت نمود.
تاريخ: ۱۳۹۶/۲/۱۸
 
 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان