سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
کارگاه تخصصی تکنیک های قلمگیری در نگارگری در مکتب هنررضوان برگزار شد

 کارگاه تخصصی تکنیک های قلمگیری در نگارگری در مکتب هنررضوان برگزار شد
کارگاه تخصصی تکنیک های قلمگیری در نگارگری با حضور رضا مهدوی ،نگارگر مطرح کشور و مدرس مکتب هنررضوان در روز پنج شنبه ساعت 15 تا 17 برگزار شد. در این کارگاه 80 نفر از هنرمندان و هنرجویان نگارگری و دبیران هنر مشهد  شرکت نمودند.
تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
 
 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان