سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
رمز گشایی هنر نقاشی ایرانی در سایه مطالعه وتمرین

 رمز گشایی هنر نقاشی ایرانی در سایه مطالعه وتمرین
حسین تنکابنی ، عضو هیئت داوران پنجمین دوسالانه تذهیب های قرآنی : نقاشی ایرانی میراث هنرمندان این سرزمین است ، میراثی که هنرمندان معاصر هنوز نتوانسته اند به رموز آن پی ببرند .در مقام مقایسه بین آثار قدما و آثار معاصر ، هنوز شاهد ضعف هنر معاصر هستیم ،‌ضعفی که ناشی از عدم مطالعه و تمرین است .
وی در ادامه در تعریف ویژگی های هنرجوی خلاق می گوید : هر اثر موزه ای برای هنرجوی خلاق به مثابه یک دانشگاه است ، او می تواند از هر اثر نکاتی را آموخته و در زمان خلق اثر به کاربندد و اثری خلق کند که مخاطب عام را نیز تحت تاثیر قرار دهد چرا که هر چه اثرعیار بالاتری داشته باشد ، ارتباط عمیق تری با مخاطب برقرار می کند .
تنکابنی استفاده ازفضای مجازی را فرصتی برای هنرمندان جوان می داند و در چگونگی استفاده از این فرصت می گوید: زبان سواد بصری خاموش است ، ذهنی شکوفا می خواهد تا صدای آرایه های بصری را بشنود و در ارتباط متقابل بین هنرمند و تابلو ، اثری پخته شکل گیرد ؛ هنرمند جوان امروز برای رسیدن به این  پختگی می تواند اثر خود را براحتی و با استفاده از فضاهای مجازی در معرض قضاوت و نقد سایر اساتید و هنرمندان قرار دهد و از تجربیات و نظرات ایشان در خلق اثری کامل استفاده نماید .  
این استاد برجسته نقاشی ایرانی در مورد داوری آثار رسیده به دوسالانه میگوید ، هر جشنواره مخالفین و موافقین خود را دارد ، چرا که نتیجه یک جشنواره برآیند رای داوران است ،‌این برآیند قطعا نظر همه ی شرکت کنندگان را برآورده نخواهد کرد چرا که هر جشنواره تعداد محدودی برگزیده دارد .
وی سپس آثار رسیده را مورد ارزیابی قرار داده و می گوید: آثار رسیده در بخش مثنی سازی گواه این مسئله است که با راه اندازی جریان مثنی سازی ، توانمندی هنرمندان در این بخش شکوفا شد ،‌ اما همچنان هنرمندان و هنرجویان درهنگام خلق یک اثر در ایجاد نوآوری ناتوانند ،‌حال آنکه نوآوری ذات هنر است و تنها عده ای خاص می توانند در آثار خود دست به نوآوری بزنند.
وی در پایان می افزاید : دبیرخانه دوسالانه تذهیب های قرآنی در راستای برگزاری هر چه بهتر این جشنواره در سالهای آتی ،‌می تواند با دور اندیشی بیشتر، با کمک اساتید فن وبا تغییراتی در ساختار اجرا و موضوعات جشنواره این دوسالانه را بصورت بین المللی برگزار نماید . 
تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
 
 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان