سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
قرآن ابراهیم سلطان

 قرآن ابراهیم سلطان

در بين خاندان تيموري كه خود را حامي هنرمندان و هنر ايراني مي‌دانستند، دو فرزند از شاهرخ و گوهرشاد خاتون به اسامي بايسنقرميرزا و ابراهيم سلطان هستند كه علاوه بر حمايت و ترغيب هنرمندان رشته‌هاي مختلف هنر اسلامي، خود از هنر خوشنويسي بويژه قرآن نگاري بهره‌مند بوده و بدينوسيله در شكوفائي هنرهاي اسلامي بويژه رونق شيوه‌هاي هنري در مكتب شيراز و هرات در قرن نهم هجري سهيم بوده‌اند. اين دو شاهزاده كه حاكمان دو منطقه هنرپرور سرزمين فارس و هرات هستند، در طول عمر كوتاه خود چندين اثر بي‌بديل در زمينه قرآن نگاري و كتيبه نويسي از خود به جاي گذاشته كه نشانگر فرهنگ و هنر اسلامي و ذوق سليقه ايراني در دوران تيموري مي باشد.
جزوه‌اي نفيس حاوي دوازده سوره منتخب از قرآن كريم به خط و كتابت ابراهيم سلطان در گنجينة كتابخانة آستان قدس رضوي نگهداري مي‌شود، كه به خط ريحان و ثلث در قطع 81×61 سانتي‌متر نگارش و به طرز بديعي تذهيب و كتاب آرائي گرديده است.
مؤسسة آفرينش‌هاي هنري اين مصحف بي‌نظير را با بهره‌مندي از زبده‌ترين كارشناسان و متخصصان عكاسي، طراحي، صفحه آرائي و گرافيك، بر روي كاغذ پاپيروس آلماني كه ويژه اين نسخه نفيس تهيه شده است، در مركز بين المللي چاپ و نشر قرآن كريم وابسته به چاپخانه آستان قدس رضوي به شيوه 10 رنگ و بگونه‌اي فاخر به چاپ رسانده است. جلد اين اثر بي‌بديل با استفاده از طراحي هنرمندان مؤسسه و با الهام از نقش مايه‌ها و جلدهاي دوره تيموري  و چرم طبيعي توسط هنرمندان صحافي سنتي ساخته شده است. اين نسخه شريف به همراه مقالاتي علمي و هنري از آقايان: استاد آيدين آغداشلو، دكتر اردلان جوان و مجيد فدائيان كه در وجيزه‌اي زيبا به چاپ رسيده، و در اختيار علاقه‌مندان و دوستداران آثار كهن و پژوهشگران رشته كتابت و آرايه‌هاي قرآني قرار گرفته است.

تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۳
 
 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان