سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
دعای صباح به خط ام سلمه

 دعای صباح به خط ام سلمه

بانو ام‌سلمه دختر فتحعليشاه قاجار از نادره بانوان هنرمند قرن سيزدهم است كه در خوشنويسي بويژه خط نسخ تبحر كافي داشته و دعاي جان بخش صباح را كه ماثور از حضرت اميرالمؤمنين علي (عليه‌السلام) است، به‌شيوه رنگه نويسي كتابت نموده است. اين نسخه كه به همراه چند ادعيه در طلب رزق و تعقيبات نماز نگارش گرديده، در تاريخ 1243 كتابت و صفحه نخست آن داراي يك سر لوح مذهب و كتيبه پيشاني است كه با حاشيه‌هاي مذهب و منقش به گل‌هاي ختايي تزئين گرديده است. اين نسخه كه يكي از نفایس گنجينه كتابخانه و موزه ملك مي‌باشد، به‌طرزي بديع و مطابق با اصل اثر، همراه با ترجمه‌اي شيوا و روان به‌چاپ رسيده است.
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۳
 
 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان