سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
منتخب قرآن های نفیس

 منتخب قرآن های نفیس

وجود قرآن‌ها و مصاحف خطي نفيس و منحصر به فرد از قرون اوليه تاكنون نمايانگر تاريخ هنر اسلامي در زمينه خوشنويسي و كتاب‌آرائي است. لذا دو مجلد از مجموعه كتاب‌هاي «شاهكارهاي هنري در آستان قدس رضوي» به معرفي نمونه‌هائي از اين آثار پرداخته است. بخش اول كه سومين جلد از سلسله كتاب‌هاي ياد شده است، اختصاص به مصاحف شريفه از قرون اوليه اسلام تا قرن نهم هجري دارد و در بخش دوم آثار كاتبان و هنرمندان قرن دهم ه.ق به بعد معرفي و تدوين گرديده است.
در بخش نخست اين مجموعه كه بصورتي نفيس و زيبا به زيور چاپ آراسته گرديده است، با قرآن‌ها و مصاحف شريفه‌اي كه منسوب به دستخط مبارك ائمة معصومين عليهم‌السلام بوده آشنا مي‌شويم. اين قرآن‌ها در قرون اوليه اسلام و به خط كوفي و برروي پوست آهو نوشته شده، و منسوب به دستخط مبارك حضرت علي‌بن‌ابيطالب (ع)، امام‌حسن مجتبي(ع)، امام‌حسين(ع)، امام‌سجاد(ع)، امام‌جعفرصادق (ع)، امام موسي‌كاظم(ع) و امام علي‌بن‌موسي‌الرضا (ع) مي‌باشد. و در ادامه از بررسي و شناسائي نسخه‌هاي بي‌بديل قرون سوم تا نهم هجري و نيز قديمي‌ترين قرآن وقفي آستان قدس رضوي سال (327ه.ق) و آثار گرانقدري از خوشنويسان مشهدي همچون عثمان‌بن حسين وراق، محمدبن عثمان، احمد راوندي، ياقوت مستعصمي، عبداله صيرفي، عبداله مرواريد، عبداله طباخ و بالاخره شاهزادگان تيموري يعني بايسنقرميرزا و ابراهيم سلطان بهره‌مند خواهيم شد. در اين كتاب كه به طرز بديع به چاپ رسيده است، به بحث و پژوهش در مورد زندگي‌نامه كاتبان، مذهبان و هنرمندان كتاب‌آرائي پرداخته، و مطالب مفيدي در مورد نسخه‌ شناسي، مشخصات قرآن‌ها و شيوة كتابت و مكاتب هنري هر دوره آورده است. همچنين بخش‌هائي از كتاب به معرفي واقفان نسخه‌هاي نفيس و قديمي همچون: كشوادبن ‌املاس، ابن كثير، ابن سيمجور، تركان خاتون، زمردملك بنت سلطان محمود، سلاطين صفوي و بالاخره حضرت امام خميني (ره) واقف قرآن نفيس راوندي اختصاص يافته، و همراه با مقالاتي علمي-هنري از آقايان: مهدي صحراگرد، مجيد فدائيان و محسن عبادي تقديم علاقه‌مندان و هنرپژوهان گرديده است. لازم به يادآوري است كه بخش دوم اين كتاب (شامل قرآن‌هاي قرن دهم به بعد) در دست چاپ قرار گرفته و به زودي ارائه خواهد گرديد.

تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۳
 
 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان