سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
كتيبه‌هاي مسجد جامع گوهرشاد

 كتيبه‌هاي مسجد جامع گوهرشاد
دومين مجلد از سلسله كتاب‌هاي «شاهكارهاي هنري در آستان قدس رضوي» اختصاص به پژوهش و بررسي در مورد كتيبه‌هاي مسجد گوهرشاد دارد. آثار معماري، آرايه‌هاي هنري و كتيبه‌هاي زيبا به ويژه كتيبة بي‌نظير سردر ايوان بزرگ مقصوره در اين مجموعه كه به خط شيواي شاهزادة تيموري بايسنقر ميرزا و در تاريخ 821 ه.ق كتابت گرديده، نظر پژوهشگران و علاقه‌مندان آثار معماري را به خود جذب كرده است. اين كتاب كه توسط پژوهشگر جوان دكتر مهدي صحراگرد تدوين گرديده، همراه با تصاويري زيبا و رنگي از مجموعة گوهرشاد به شيوه‌اي بديع و فاخر به زيور چاپ آراسته گرديده است. علاقه‌مندان در اين كتاب ضمن ملاحظه و بررسي كتيبه‌هاي موجود در مجموعة گوهرشاد، با آثار هنرمندا‌ني همچون محمدرضا امامي كتيبه‌نگار مشهور عهد صفوي و ساير كتيبه‌نگاران دوره‌هاي بعد آشنا گرديده و از پژوهشي گسترده و علمي در مورد تاريخچة كتيبه‌نگاري، شرح كتيبه‌هاي موجود، آثار معماري و ساير آرايه‌هاي هنري در مسجد جامع گوهرشاد بهره‌مند خواهند شد.


 .
تاريخ: ۱۳۹۲/۹/۲۳
 
 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان