سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
روزشمار دوسالانه
برگزاری کارگاه های تخصصی و نشست های پژوهشی : تابستان و پاییز 1397
ارسال آثار 15 آبان  تا  15 آذر 1397
داوری : 22 و 23 آذر 1397
برگزاری نمایشگاه : 15 تا 27 دی 1397
مراسم اختتامیه و اهدای جوایز : 15 دی ماه  1397
برگشت آثار تا پایان سال 1397


 
 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان