سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
آئین نامه مسابقه


 •  استفاده از طلای اصل ، رنگ های طبیعی ، کاغذ دست ساز یا الیاف طبیعی  در ارائه آثار همه بخش ها امتیاز خواهد داشت.
 •  در بخش تذهیب ، آثار غیرقرآنی توسط دبیرخانه پذیرفته نخواهد شد.
 •  آثاری که حاوی مطالب ادبی اعم از نظم و نثر باشد در داوری بخش تذهیب راه نخواهد یافت.
 • لازم است هنرمند برای شرکت در بخش مثنی سازی از آثار فاخر مکاتب هنری و دوره های تاریخی (با الویت دوره های تیموری – صفوی) استفاده نماید و مشخصات و تصویر اصل اثر را ارائه نماید.
تبصره : مثنی سازی از آثار اساتید و هنرمندان معاصر پذیرفته نمی شود ، انتخاب آثار شاخص و دارای اصالتهای هنری در قضاوت داوران مؤثر خواهد بود.
 •  آثار باید با الصاق برچسب پشت اثر به همراه فرم تکمیل شده شرکت در بخش مسابقه به دبیرخانه تحویل و یا با بسته بندی مناسب به آدرس دبیرخانه ارسال شود.
 • شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به سایت دوسالانه tazhib.org فرمهای مربوطه را دریافت نمایند.
 • دبیرخانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب دیدگی آثار درروند بسته بندی و ارسال نامناسب از سوی هنرمند نخواهد داشت.
 • آثار باید با پاسپارتوی مناسب و بدون قاب ارائه گردد.
 •  قطعه بندی مناسب و نحوه ارائه اثر در داوری دارای امتیاز خواهد بود.
 •  آثار باید بااحتساب پاسپارتو در ابعاد 50×35 و 70×50 ارائه گردد.
 •  در بخش نگارگری آثار با احتساب پاسپارتو در ابعاد 80×60 نیز پذیرفته می شود.
تبصره : آثار فاقد پاسپارتو و خارج از ابعاد ذکر شده پذیرفته نخواهد شد.
 • آثار شرکت داده شده در چهار دوره گذشته دوسالانه پذیرفته نخواهد شد.
 •  آثار حجمی و جعبه پذیرفته نمی شود.
 •  دبیرخانه مجاز است از آثار پذیرفته شده ، در امور تبلیغاتی دوسالانه و امور گرافیکی آستان قدس رضوی استفاده نماید.

مهلت دریافت آثار
روز ساعت دقیقه ثانیه


پیوندها

کانال تلگرام دوسالانه

 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان