سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
آئین نامه مسابقه
 آیین نامه بخش اول مسابقه
•    استفاده از طلای اصل ، رنگ های طبیعی ، کاغذ دست ساز یا الیاف طبیعی  در ارائه آثار همه بخش ها امتیاز خواهد داشت.
•    در بخش تذهیب ، آثار غیرقرآنی توسط دبیرخانه پذیرفته نخواهد شد.
•    آثاری که حاوی مطالب ادبی اعم از نظم و نثر باشد در داوری بخش تذهیب راه نخواهد یافت.
•    آثار باید با پاسپارتوی مناسب و بدون قاب ارائه گردد .
•    قطعه بندی مناسب و نحوه ارائه اثر در داوری دارای امتیاز خواهد بود .
•    آثار باید با احتساب پاسپارتو در ابعاد  50*35  و  70*50  ارائه گردد.
تبصره : آثار فاقد پاسپارتو و خارج از ابعاد ذکر شده پذیرفته نمی شود .
•    آثار شرکت داده شده در پنج دوره گذشته دوسالانه پذیرفته نخواهد شد.
•    آثار حجمی و جعبه پذیرفته نمی شود.
 
آیین نامه مسابقه طراحی کاشی سنتی  

•    طرح های ارائه شده در 3 قالب محراب ، گنبد (لینک دانلود فایل مربوطه ) و لچکی (لینک دانلود فایل مربوط )مورد پذیرش قرار می گیرد
•    طرح های ارائه شده می بایست به دو صورت زیر و هم زمان ارائه گردد.
•    مقیاسی 1:1 به صورت سیاه سفید .
•    مقیاس آزاد در ابعاد 70* 50 ( با احتساب پاسپارتو و بدون قاب ) رنگ گذاری شده .
 
آیین نامه مسابقه طراحی فرش
 
•    قالب کار : لچک ترنج
•    ابعاد کار : یک چهارم فرش 4 *3 متر
•    رج شماره : 50 گره ( در 7)
•    اثر باید بر روی کاغذ شطرنجی و با مداد مشکی اجرا شود و به صورت یکپارچه ارائه گردد .
•    اجرای کامل زمینه ( لچک ، ترنج و متن کار ) و حاشیه عرض کار  و یک واگیره حاشیه طولی ( در صورت داشتن حاشیه سراسری تمام کار مد نظر می باشد )
•    طرح مدادی بدون سایه زدن موتیف ها و شاخه ها ارائه گردد
•    امضا و یا مهر و نشانه های بر روی اثر قابل قبول نمی باشد .
•    طرح به صورت کامل و بدون پاسپارتو ارائه گردد.
•    هر شرکت کننده یک اثر می تواند برای مسابقه ارسال نماید . ( طرح به صورت گروهی پذیرفته نمی شود . )
•    طرح ها نباید پیش ازین در مسابقه ای شرکت داده شده باشند .
 
آیین نامه مسابقه مجموعه کامل آرایه های قرآن (تک رنگ )

•    طرح های ارائه شده می بایست به دو صورت زیر ارائه گردد
•    فایل وکتور با فرمت Ai  و pdf
•    طرح های دستی فقط قلم گیری شده تک رنگ مشکی بدون ترام ، رنگ و سایه پردازی باشد .
•    ابعاد اثر 50*35

 

 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان