سومین دوسالانه تذهیب های قرآنی
 
مقالات پژوهشی
دسته بندي
  تذهیب اصیل‌ترین هنرقرآنی (رضا میرمبین)
قرآن که اصیل ترین و اساسی ترین منبع وسرچشمه تفکرات دین آسمانی اسلام ،ودرحقیقت آیین نامه صحیح زندگانی است،به عنوان رکن رکین تمامی جریان های وابسته تفکری-فرهنگی-هنری-ادبی-اقتصادی و... به دین اسلام محسوب می شود .بنابراین هنر اسلامی نیز،که یکی از شاخصه های عمده فرهنگ و تمدن اسلامی به شمار می رود ،نمی تواند بدون وابستگی به قرآن ،اعلام موجودیت کند و تمامی هنرهای اسلامی ریشه درقرآن دارند،

۱۳۹۲/۱۱/۱۰ :تاريخ

  روزبهان شیرازی ؛ نابغه ی خط و تذهیب بررسی شیوه های تذهیب در"مکتب شیراز"(سده های نهم و دهم)کیانوش معتقدی
در بررسی تاریخ کتاب آرایی ایران دردوران اسلامی ، نمونه های فراوانی از مصحف قرآنی سده های مختلف هجری را می توان سراغ گرفت ،که به لحاظ کیفیت خط و تذهیب و تجلید ،کم نظیر و چشم نواز هستند اما تولید این چنین مصحف بسیار نفیس (سلطانی) همواره درسایه حمایت پادشاهان و درباریان در دوره های مختلف و عمدتا در کتابخانه های سلطنتی و زیر نظر اساتید عرصه کتاب آرایی ممکن بوده است.

۱۳۹۲/۱۱/۸ :تاريخ

  خوشنویسی و تذهیب در کتاب آرایی عهد تیموری (بااستناد به نفیس ترین نسخ این دوران ) حسن محمدی
دوران تیموری از مهم ترین ادوار هنری ایران درحوزه ی کتاب آرایی و هنرهای مرتبط با آن از جمله خوشنویسی و تذهیب است که با ویژگی های مختص به خود درقالب مکاتب هرات وشیراز جلوه می نماید.

۱۳۹۲/۱۱/۳ :تاريخ

  معرفی مصحف شماره 106 میر عبدالقادر حسینی شیرازی از گنجینه آستان قدس رضوی
در پی فروپاشی حكومت تیموریان و برآمدن حكومت صفویه نگرشی نو در صفحه آرایی نسخ خطی شكل می گیرد كه تحت حمایت وتوجه حاكمان شیعی صفوی با تغییرات قابل توجهی از جهت فرم و رنگ همراه می شود. كارگاه های هنری شیراز عصر تیموری با پشتوانه دو مكتب جلایری بغداد و تركمانان تبریز، نُسخ بی نظیری را بوجود آورده بودند كه نهایت مطلوب آن در مكتب هرات متجلی می شود .

۱۳۹۲/۱۱/۳ :تاريخ

 

   محصولات فرهنگی

  نشر نفایس

  نگارخانه رضوان